ERP

Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) yazılımları, şirketlerde üretimden finansa bütünleşik ve kesintisiz çalışması arzulanan uygulama altyapılarıdır ERP seçiminde ve uygulamlarında başarısız deneyimler daha iyisini yapmak için bize yol gösterir. Ancak bu deneyimin yüksek bir bedeli varsa çok daha dikkatli davranmamız gerekir. Kurum kültüründe ve iş yapma tarzında değişiklik hedefleyen tüm projelerde olduğu gibi ERP’de başarı ve başarısızlık bazı temel tercihlerimizden kaynaklanır. 

CRM

CRM - xRM  nedir ? Müşteri ilişkileri yönetimi, İngilizce Customer Relationship Managment kelimelerinin baş harflerinden oluşturulan CRM kısaltması ile  anılmaktadır.  Günümüzün giderek zorlaşan rekabet ortamında artan müşteri sayıları nedeniyle müşteri ilişkileri yönetimi her geçen gün önemini arttırmaktadır. Özellikle yeni bir müşteri kazanmanın maliyetinin mevcut müşteriyi korumaya göre 20 kat fazla olduğunu düşünürsek bunun önemi daha iyi anlaşılmaktadır.

ECM,BPM

Dijitalleştirilmiş bilgi ve iş süreçleri, dijital iş modelleri için temel ön koşullardır. Kurumsal içerik yönetimi (ECM) ile bilgi varlıklarınızı her yerden ve her zaman kullanıma sunan stratejik bir şirket çapında dijital dönüşüm platformu oluşturuyorsunuz. Şeffaf ve esnek olmak için süreçleri ve işbirliğini tamamen dijitalleştiriyorsunuz. Ekibiniz için mümkün olan en iyi kullanıcı deneyimini ve üretkenlik düzeyini elde edersiniz. Ayrıca Dijital çalışmayı etkili kılan şey ECM sisteminiz içinde entegre olam İş akışı (BPM, Workflow) sistemlerdir

ITSM

IT service management – often referred to as ITSM – are systems that enable IT teams to manage the end-to-end delivery of IT services to customers. This includes all processes and activities to design, build, deliver and support IT services.
The core concept of ITSM is the belief that IT should be delivered as a service. A typical ITSM scenario may include requesting new hardware such as a laptop (Request Mamanagement), asking for help for a malfunction in the software you are using (Incident Management), and requesting changes in software or hardware used (Change Management). You will submit your request through a portal, fill out a ticket with all relevant information and initiate a repeatable workflow. The ticket will then appear in the IT team's work queue, where incoming requests are sorted and handled in order of importance.

RPA

Robotik süreç otomasyonu (RPA), normalde bilgisayar sistemlerinde çalışanlar tarafından gerçekleştirilen, fazlasıyla yinelemeye dayalı rutin görevlerin otomatikleştirilmesi için kullanılan yazılım robotlarıdır. Bu şekilde hem eleman tasarrufu, hem de minimum hata ile veri girişleri ve süreçler tamamlanabilmektidir.