Yazılım Geliştirme

Günümüzün yoğun rekabet ortamında ve çok hızlı değişen koşullarında Uygulma Geliştirme Projelerinizi artık klasik yöntemler ile yapmak artık hiç rantabl değil. 5GL (5:kuşak) uygulama geliştirme araçları, No Code-Low Code platformları ile hem çok daha hızlı ve hatasız kod geliştirilebilmekte ve hazır entegrasyon araçları kullanılarak enetegrasyon ihtiyaçlarına cevap verilebilmektedir.

İnfosim, kullanmakta olduğunu ERP, CRM gibi yazılımlar ile entegre çalışan dikey çözümler üretirken en son teknolojik araçları kullanmaktadır. Ayrıca kendi BT departmanı içerisinde yazılım geliştirme faaliyet yapan müşterilermiz için de bu araçları sunarak etkin bir şekilde kullanmalarını sağlıyor.

Bu tip araçlar ile hem geliştiricilere hem de iş kullanıcılarına, geleneksel geliştirme yöntemlerinden 10 kata kadar daha hızlı ve esnek bir şekilde mobil ve web uygulamaları oluşturmalarını sağlıyor.

BT ekiplerinin hızla daha iyi uygulamalar geliştirmelerini sağlayan üç ana bileşen vardır:
 

Tüm uygulama yaşam döngüsü boyunca destek
Yazılım dağıtım ve yaşam döngüsünün her aşamasını hızlandırarak kuruluşların değişen gereksinimlere adapte olmasını sağlayan daha yinelemeli, esnek bir süreci kolaylaştırır.

Uygulama geliştirmenin demokratikleştirilmesi
Geleneksel geliştirme yöntemleri, belirli programlama dilleriyle nasıl çalışılacağını bilen programcılar gerektirir. 5.Kuşak, Low-code ve No-Code hızlı uygulama geliştirme araçları ile koddan uzaklaşarak alan daha çok is süreçlerine odaklanarak tüm departmanlardan çeşitli kullanıcıların geliştirme sürecine katılmasını sağlayarak genel geliştirici popülasyonunu artırır ve dolayısı ile kaliteyi artırır.

BT ve İşletme Arasındaki İşbirliği
Yalnızca geliştirici verimliliğini artırmak, BT projelerinin başarısını sadece çok az etkiler. Hızlı uygulama geliştirme araçları, proje yönetimi özellikleri, görsel geliştirme araçları ve son kullanıcı geri bildirim mekanizmaları aracılığıyla BT ve İş Birimleri ortaklığına öncelik vererek her bir projenin yüksek kaliteli sonuçlar üretmeye odaklanmasını sağlar.